Wednesday, 29/01/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non A Phường 1
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

XANH-SẠCH-ĐẸP-AN TOÀN-THÂN THIỆN-LÀNH MẠNH-PHÒNG CHỐNG BAO LỰC HỌC ĐƯỜNG

XANH-SẠCH-ĐẸP-AN TOÀN-THÂN THIỆN-LÀNH MẠNH-PHÒNG CHỐNG BAO LỰC HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD& ĐT. TPVL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

Số: /QĐ-MN3 Phường 3, ngày tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng phong trào “Xanh-sạch-đẹp-an toàn-thân thiện-phòng, chống bạo lực học đường”

Năm học 2019 - 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 3

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kế hoạch số 121/KH-MN3 ngày 19/9/ 2019 của Trường Mầm non 3 về Kế hoạch thực hiện phong trào “Xanh-sạch-đẹp-an toàn-thân thiện-phòng, chống bạo lực học đường” năm học 2019 – 2020;

Xét trình độ chuyên môn, năng lực công tác của gíaó viên và theo đề nghị của bộ phận chuyên môn Trường Mầm non 3,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực năm học 2018- 2019 gồm các ông ( Bà) có tên sau:

  1. Bà Trịnh Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng ban

2. Bà Tiêu Thanh Trúc - P.HT - P. Trưởng ban

3. Bà Lương Phượng Khánh - P.HT - P. Trưởng ban

4. Bà Tống Thị Bích Duyền - CTCĐ - Thành viên

5. Bà Bùi Thị Lan Anh - BT.CĐ - Thành viên

6. Bà Lê Thị Kiều Trinh - TT.CM - Thành viên

7. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan - TT.CM - Thành viên

8. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - TT.CM - Thành viên

9. Bà Đoàn Thị Kim Quyên -NVYT - Thành viên

Điều 2. Các Ông ( Bà) có tên ở điều 1 có trách nhiệm nghiên cứu kế hoạch thực hiện phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn-Thân thiện-Phòng, chống bạo lực học đường” và các văn bản có liên quan để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong nhà trường thực hiện đạt hiệu quả.

Điều 3. Bộ phận phòng hành chánh, tài vụ,các ông (bà) có tên điều 1chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3(t/h);

- Trang web;

-Lưu : VT

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD& ĐT. TPVL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

Số: /KH-MN3 Phường 3, ngày tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn-Thân thiện-Phòng, chống bạo lực học đường” Năm học 2019 – 2020

 

Căn cứ Kế hoạch số 627/KH-PGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch số 111/KH-MN3 ngày 18/9/ 2019 của Trường Mầm non 3 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2019 – 2020;

Trường Mầm Non 3 xây dựng kế hoạch chỉ đạo và triển khai đến toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường nội dung phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn-Thân thiện-Phòng, chống bạo lực học đường” Năm học 2019 – 2020 như sau:

I- MỤC TIÊU, YÊU CẦU :

- Giáo dục trẻ cách sống khỏe mạnh; ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh trường, lớp, môi trường sống xung quanh.

- Hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tạo cho trẻ một môi trường học tập và sinh hoạt, vui chơi an toàn, sạch sẽ.

- Thông qua phong trào trên nhằm tăng cường, kiện toàn công tác quản lý của nhà trường, sự quan tâm của các cấp ban, ngành, chính quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nhà trường, góp phần giáo dục nếp sống văn minh trong nhà trường.

- Tuyên truyền, giáo dục cho CB, GV,CNV và trẻ đối với việc tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo, trường- lớp luôn “Xanh- Sạch – Đẹp-An toàn-Thân thiện-Lành mạnh- Phòng, chống bạo lực học đường”.

- Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, tạo môi trường sư phạm, trong sạch, lành mạnh đáp ứng được các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Có kỹ năng quan sát, cảm nhận về môi trường, có nhu cầu cải thiện môi trường lớp học và trường học.

- Giữ gìn và bảo vệ môi trường, tích cực tham gia những hoạt động bảo vệ và chăm sóc môi trường trường học, thể hiện thái độ đối xử thân thiện với môi trường.

- Tạo được những thay đổi quan trọng trong nhà trường về ý thức bảo môi trường và tích cực làm cho nhà trường ngày càng Xanh – Sạch – Đẹp hơn.

- Phấn đấu đạt các tiêu chí qui định và trường học Xanh – Sạch – Đẹp an toàn một cách vững chắc.

- Nhà trường là nơi phát huy tốt việc tuyên truyền gián tiếp đến cộng đồng, cùng địa phương thực hiện xã nông thôn mới.

- Tăng cường mối quan hệ thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường, giữa nhà trường và PHHS. Có nhiều sáng tạo trong tổ chức, duy trì, tham gia các hoạt động vui tươi, lành mạnh.

- Huy động sức mạnh tổng hợp cuả các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế cuả trường và nhu cầu cuả xã hội.

II. TIÊU CHUẨN-TIÊU CHÍ CỤ THỂ.

Tiêu chuẩn 1: Xây dựng trường học Xanh:

- Tiếp tục trồng thêm cây xanh có bóng mát, bố trí phù hợp với vị trí trong sân trường đảm bảo tối thiểu 40% diện tích sân trường được che phủ bởi cây xanh, cây bóng mát để cung cấp đủ bóng mát cho trẻ vui chơi, hoạt động ngoài trời.

- Quy hoạch lại các bồn hoa, thảm cỏ, trồng thêm các loại hoa cảnh trong sân trường nhằm tạo cảm giác thoải mái cho CBGVNV trước, trong và sau các giờ vui chơi, học tập và lao động, phù hợp với tổng thể quy hoạch của nhà trường, phục vụ cho việc tổ chức hoạt động vui chơi, học tập.

- Thường xuyên tu bổ chăm sóc chậu hoa, cây cảnh, cây thuốc nam để cán bộ, giáo viên và trẻ được vui chơi và học tập trong môi trường thân thiện. Mỗi lớp nhận chăm sóc một cây bóng mát ở trường; có góc thiên nhiên, trồng các chậu dây leo, hoa trước hành lanh và trong lớp học để tạo môi trường xanh, mát và trẻ có thể tự chăm sóc.

- Mỗi năm nhà trường có kế hoạch cắt tỉa cành nhằm tạo vẻ mỹ quan và vừa đề phòng tai nạn có thể xảy ra cho trẻ trong lúc vui chơi trên sân trường.

Tiêu chuẩn 2: Xây dựng trường học Sạch:

- Có dụng cụ đựng rác, không vứt rác bừa bãi; nước thải sinh hoạt không bị ứ đọng, ô nhiễm, ruồi muỗi; nước uống. Nhà vệ sinh sạch sẽ, có bảng phân chia nam, nữ; thiết bị đồ dùng học tập, đồ chơi, bàn ghế…phải thường xuyên quét dọn, lau chùi hằng ngày, các điểm trường làng phải đào 1 hố rác và xử lý rác kịp thời, xây lò đốt rác khu trung tâm và hố rác ở các điểm làng.

- Thường xuyên cho trẻ lao động trường, lớp. Giáo dục trẻ về ý thức bảo vệ môi trường (không vứt rác bừa bãi), chăm sóc cây xanh, vệ sinh.

- Mua bổ sung hệ thống thùng rác, đặt ở vị trí phù hợp đảm bảo mỹ quan, thuận tiện trong sử dụng. Từng bước tập cho trẻ có thói quen phân loại rác và tập kết rác về khu vực thu gom của xã theo tiêu chuẩn vệ sinh hiện hành.
Sắp xếp lại bàn ghế, nơi làm việc của các bộ phận và các lớp học ngăn nắp – sạch sẽ- gọn gàng. Bảo vệ cơ sở vật chất ( giữ gìn bàn ghế, trang thiết bị ở lớp)
Đảm bảo đủ nước sạch, hợp vệ sinh cho giáo viên và trẻ uống và dùng sinh hoạt hàng ngày.

- Tích cực tham mưu để các khu vệ sinh được sửa chữa, nâng cấp. Kiểm tra công trình vệ sinh thường xuyên quét dọn không để bốc mùi hôi, khai gây ô nhiễm môi trường. Sân trường, lớp học và khu vực xung quanh trường được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên. Thường xuyên Tổ chức cho trẻ tham gia bảo vệ cảnh quan, môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng, vệ sinh trường lớp và giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Tiêu chuẩn 3: Xây dựng trường học Đẹp:

- Cảnh quan hài hòa, trang hoàng cổng, sân trường thẩm mỹ; trồng bồn hoa; Vườn thuốc Nam của em; trang trí lớp đẹp; có cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa phù hợp; Đồ đạc sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp; đồng phục trẻ gọn gàng, giản dị, phù hợp lứa tuổi. Tranh ảnh tuyên truyền, cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, khẩu hiệu, các bảng có nội dung giáo dục trẻ trong và ngoài phòng học cần phải được quan tâm; thay thế khi cũ, hỏng.

- Sắp xếp lại hệ thống bảng biểu, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền đảm bảo tính thẩm mỹ và giáo dục, phù hợp với tâm sinh lý của học sinh và thường xuyên được bảo vệ, tu bổ.

- Đảm bảo các phòng học, phòng chức năng, hành lang, tường rào… được trang trí bằng các hình ảnh, sản phẩm có tính giáo dục.Thực hiện tốt quy định về trang phục của giáo viên và học sinh: sạch sẽ, gọn gàng, mô phạm, phù hợp với điều kiện của nhà trường và kinh tế, xã hội của địa phương.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế ứng xử văn hóa, nếp sống văn hóa trong nhà trường; 100% cán bộ, giáo viên, trẻ, cha mẹ trẻ và cộng đồng có ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, biết sống hài hòa, thân thiện với thiên nhiên; đảm bảo trường học thực sự là một môi trường văn hóa giáo dục, rèn luyện và phát triển nhân cách cho trẻ.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực và tệ nạ xã hội trong trường học.

- Phòng học thoáng mát, có đủ ánh sáng, có đủ bàn ghế giáo viên, học sinh và bố trí hợp lý mang tính thẫm mỹ cao.

- Xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, giáo viên và trẻ.

- Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất, không chạy nhảy, viết bẩn lên bàn ghế; không xé các chữ, hình ảnh dán trên tường,cửa lớp; bảo quản tốt đồ dùng trong lớp và của nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực và tệ nạn xã hội trong trường học.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng cảnh quan sư phạm để thực sự đạt tiêu chuẩn ” Xanh- sạch – đẹp”, an toàn trong trường học.

- Trẻ mặc đồng phục nhà trường khi tham gia các hoạt động nhà trường.

Tiêu chuẩn 4: Xây dựng trường học An toàn:

- Xây dựng nội quy trường lớp rõ ràng, công khai cho phụ huynh nghiêm túc thực hiện; có giải pháp phòng chống bạo lực học đường.

- Lồng ghép giáo dục về an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống bạo lực học đường trong chương trình dạy trẻ.

- Cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo an toàn như bàn ghế, cửa kính, hệ thống điện ánh sáng, quạt. Các thiết bị trong lớp, trên hành lang phải được thiết kế, sắp xếp gọn gàng, vững chắc. Các ổ điện, thiết bị điện phải được thiết kế, sắp xếp phù hợp, an toàn; đồ dùng dạy học phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện cho giáo viên và trẻ sử dụng.

- Rà soát, trang bị bổ sung đầy đủ các thiết bị phòng, chống cháy nổ và các bảng biểu hướng dẫn sử dụng. Làm tốt công tác giáo dục kĩ năng sống thông qua các hoạt động giáo dục khác; phối hợp với cha mẹ trẻ thường xuyên giáo dục, nhắc nhở các em có ý thức tự bảo vệ, phòng tránh tai nạn thương tích (không chơi gần ao hồ, chơi với lửa, điện....) và thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông (đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...).

- Sơ cứu kịp thời những tai nạn xảy ra cho trẻ…Tổ chức 100% trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng, và được khám sức khỏe theo định kỳ hàng năm.

- Giáo dục cho trẻ tham gia đảm bảo VSATTP như: vệ sinh cá nhân trong ăn uống, giữ gìn vệ sinh trường, lớp và các hành vi văn minh nơi công cộng.

- Tiếp tục hoàn thiện các loại hồ sơ và làm Tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND TPVL công nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích theo Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng cảnh quan sư phạm để thực sự đạt tiêu chuẩn " Xanh- sạch – đẹp và an toàn” trong trường học.

Tiêu chuẩn 5: Xây dựng trường học Lành mạnh-thân thiện:

- Tạo mối quan hệ thân thiện giữa nhà trường – gia đình – xã hội. Thu hút tối đa trẻ trong độ tuổi đến trường, trẻ 5 tuổi đạt 100%.

- Tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ, tạo khung cảnh vui tươi đầm ấm để CB.GV.CNV. Trẻ thể hiện năng lực, kỹ năng, tình cảm cuả mình, luôn thể hiện cô giáo như mẹ hiền. Mỗi thành viên trong nhà trường là tấm gương tốt để trẻ noi theo.

- Nhà trường tham mưu với Lãnh đạo các cấp, Ban đại diện cha mẹ trẻ, giáo viên mua sắm, sưu tầm tranh ảnh. . . phục vụ từng chủ đề trong năm tạo sinh khí vui tươi phấn khởi trẻ ham thích đến trường, nhóm, lớp.

- Giáo dục trẻ biết trò chơi nào nên chơi, trò chơi nào nguy hiểm, biết kêu cứu và tự bảo vệ mình khi có tình huống xảy ra, không đi theo người lạ mặt, không ăn uống những món người lạ cho, hay bản thân tự lấy khi chưa được sự đồng ý cuả cô giáo, người lớn. Biết tự lấy và cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.

- Tổ chức nhiều hình thức vui chơi, hội thi, mời chuyên viên dinh dưỡng đến tư vấn, thu hút sự tham gia cuả Cha mẹ và trẻ qua đó tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức nuôi dạy con theo khoa học, kiến thức chế biến thức ăn cho trẻ, 10 nguyên tắc vàng. Trẻ được đối xử thân thiện, công bằng, không bị phân biệt đối xử, bị bạo hành về tinh thần, thân thể.

- Làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người hiểu, hổ trợ nhà trường.

Tiêu chuẩn 6: Xây dựng trường học Phòng, chống bạo lực học đường:

- Phòng ngừa đánh nhau bạo lực trong nhà trường: giáo viên thường xuyên giáo dục trẻ có ý thức phải biết nhường nhịn không gây gổ đánh nhau.

- Xây dựng quy tắc ứng xử trong nhà trường để mỗi cá nhân ý thức việc bạo lực học đường không chỉ là hành động mà còn là cử chỉ.

- Khuyến khích CB-GV-NV thường xuyên trau dồi đạo đức nghề nghiệp, tự bôiù dưỡng chuyên môn.

- Cung cấp các văn bản quy phạm; các quy định pháp luật có lien quan như: quyền trẻ em; luật giáo dục; quy định về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện,…cho đội ngũ.

- Thành lập Ban kiểm tra, giám sát phòng, chống bạo lực học đường trong nàh trường. từ đó hình thành thói quen tốt và ý thức thực hiện các hành vi chuẩn mực một cách tự nguyện, với tâm thế tự nhiên, thaoỉ mái của từng cá nhân.

VI. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Đối với trẻ: Trẻ phải có ý thức và hành động tự giác giữ gìn môi trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn ngay từ ngày đầu tiên bước chân đến trường và thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi. Từng trẻ có ý thức trách nhiệm và trực tiếp tham gia các việc làm cụ thể hàng ngày, hàng tuần về xây dựng lớp học trường học của mình ngày càng Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn hơn (trồng cây, chăm sóc cây, vệ sinh trường lớp,…)

2. Đối với giáo viên, nhân viên: Thường xuyên thực hiện các nội dung cụ thể để xây dựng trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn-Lành mạnh-Thân thiện- Phòng chống bạo lực học đường. Tùy theo đối tượng trẻ từng lớp, giáo viên giúp trẻ hiểu rõ một số yêu cầu về xây dựng và giữ gìn trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn Lành mạnh-Thân thiện- Phòng chống bạo lực học đường; thực hiện có hiệu quả việc khai thác nội dung kiến thức giáo dục môi trường thông qua các môn học trong chương trình giảng dạy. Ngoài kế hoạch của trường, giáo viên chủ động thực hiện các hoạt động Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn của lớp phụ trách; gương mẫu trước học sinh về việc giữ gìn bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.

3. Đối với cán bộ quản lý nhà trường: Thành lập Ban chỉ đạo và Triển khai cụ thể đến từng giáo viên nội dung yêu cầu, tiêu chí trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn Lành mạnh-Thân thiện- Phòng chống bạo lực học đường. Cuối năm học, tổ chức để các thành viên BCĐ tự kiểm tra, đánh giá theo kế hoạch của trường đã đề ra trong tháng 4, đề nghị Phòng GD-ĐT kiểm tra đánh gia trong tháng 5. Tổ chức một số hoạt động nội khóa và ngoại khóa về giáo dục môi trường theo từng chủ đề cho trẻ. Giao trách nhiệm cụ thể cho các lớp về việc giữ gìn và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, trường lớp. Tăng cường lưu giữ các hoạt động của nhà trường thông qua ảnh chụp, băng hình, nhật ký để làm rõ sự thay đổi cảnh quan môi trường của trường qua mỗi năm học.

Trên đây là kế hoạch thực hiện phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn- Lành mạnh-Thân thiện- Phòng chống bạo lực học đường” năm học 2019-2020 của trường Mầm Non 3. Đề nghị toàn thể CB-GV-NV nhà trường nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG

- Trang web;

- CB.GV.CNV (t/h);

  • Lưu VT.

Trịnh Thị Thủy

 

 


Tác giả: Trịnh Thị Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 263
Tháng 01 : 4.790
Tháng trước : 7.000
Năm 2020 : 4.790
Năm trước : 9.968
Tổng số : 15.102