Thursday, 17/10/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non A Phường 1
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

VĂN-THỂ-MỸ

VĂN-THỂ-MỸ NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT TPVL

TRƯỜNG MẦM NON 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-MN3

Phường 3, ngày tháng 9 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện hoạt động Văn, Thể , Mỹ

trường Mầm non 3 Năm học 2019-2020

 

Căn cứ vào kế hoạch số 111/KH-MN3, ngày 18 /9/2019 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học năm học 2019-2020 của trường Mầm Non 3.

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Mầm non 3,

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nhằm thực hiện tốt các yêu cầu của chương trình chăm sóc nuôi dạy các cháu trong Trường Mầm non 3 được phát triển hài hòa 5 lĩnh vực. Nhất là đảm bảo cho trẻ phát triển tốt về mặt thể chất, tinh thần, tình cảm đạo đức. Đặc biệt thực hiện chuyên đề “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Ngoài các yêu cầu về dinh dưỡng trường tập trung thực hiện thể dục buổi sáng cho các cháu trong toàn trường.

- Tổ chức tốt các ngày Hội, ngày Lễ ở trường mầm non là một hoạt động giáo dục trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Nó có tác dụng quan trọng góp phần phát triển trí tuệ, thể chất và chính là nội dung của việc giáo dục đạo đức thẫm mỹ cho trẻ. Qua việc tổ chức các ngày hội ngày lễ, trẻ có khái niệm về 1 số ngày hội, ngày lễ gần gũi với trẻ thể hiện tình cảm thái độ của mình với các ngày lễ đó.

- Thông qua hoạt động văn thể mỹ giúp giáo viên rèn luyện thân thể có sức khỏe tốt và thư giản sau ngày làm việc vất vả. Qua văn nghệ có thể làm cho giáo viên, trẻ có tâm hồn cảm thụ âm nhạc sâu sắc hơn. Từ hoạt động văn thể mỹ sẽ giúp cho tinh thần giáo viên vui vẻ hơn để tiếp tục những công việc chăm sóc nuôi dạy cháu hàng ngày.

- Đưa các trò chơi dân gian, các bài hát dân ca, hò vè... lồng ghép vào trong chương trình dạy trẻ.

- Đồ dùng dạy học đa dạng, phong phú, đáp ứng với chương trình giáo dục hiện nay.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

+ Thông qua các ngày lễ lớn trong năm của cả nước, của các cháu thiếu nhi trường kết hợp với đoàn thể trong nhà trường có kế hoạch tổ chức các phong trào văn- thể- mỹ, các ngày lể, ngày hội trong trường mầm non.

+ Hướng dẫn tập các bài thể dục trong chương trình chăm sóc nuôi dạy cháu, các bài tập thể dục, thể dục thể thao như: đi bộ, chơi cầu lông, thi văn nghệ,…Tổ chức làm ĐDĐC, trang trí lớp, cải tạo môi trường học tập.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG

THÁNG

CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

09/2019

- Tổ chức “Ngày Hội Bé đến trường “

+ Cháu: Tập cho cháu theo các bài tập TDBS, TDVĐCB, các bài hát… của chương trình, của các khối lớp theo từng độ tuổi. (tập theo nhạc).

- Tổ chức Tết Trung Thu

- Làm ĐDDC, trang trí lớp, cải tạo môi trường học tập.

 

BGH

BGH+ Đoàn thể

GV

 

10/2019

- Hướng dẫn các cháu hát các bài hát về mẹ và cô (20/10).

- Tổ chức họp mặt 20/10 ( Chơi trò chơi)

+ Cháu: Tập cho cháu theo các bài tập TDBS, TDVĐCB, các bài hát…của chương trình, của các khối lớp theo từng độ tuổi. (tập theo nhạc)

- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức.

- Làm ĐDDC, trang trí lớp, cải tạo môi trường học tập.

BGH+CĐ

GV các lớp

 

CQ+CĐ+Chi Đoàn.

GV

 

Toàn trường.

 

11/2019

+ Cháu: Tập cho cháu theo các bài tập TDBS, TDVĐCB, các bài hát… của chương trình, của các khối lớp theo từng độ tuổi. (tập theo nhạc)

- Tổ chức Văn nghệ: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

- Làm ĐDDC, trang trí lớp, cải tạo môi trường học tập.- Tổ chức Hội thi Đồ dùng dạy học cấp trường.

GV

 

 

 

BGH+Đoàn thể

 

12/2019

+ Cháu: Tập cho cháu theo các bài tập TDBS, TDVĐCB, các bài hát…của chương trình của các khối lớp theo từng độ tuổi. (tập theo nhạc)

- Tổ chức cho các cháu đi tham quan di tích lịch sử ở địa phương.

- Tổ chức Hội thi thời trang, văn nghệ của bé cấp trường.

- Làm ĐDDC, trang trí lớp, cải tạo môi trường học tập.

GV

 

 

BGH+GV+HS khối lá, khối chồi

BGH+Đoàn thể

 

01/2020

+ Cháu: Tập cho cháu theo các bài tập TDBS, TDVĐCB, các bài hát….của chương trình của các khốI lớp theo từng độ tuổi. (tập theo nhạc)

- Chi đoàn tổ chức kỷ niệm ngày 9/1.

- Tổ chức Hội trại dân gian cho các cháu. Ngày hội TDTT.

GV

 

 

BGH +GVCN

Chi Đòan

BGH+Đoàn thể

 

02/2020

+ Cháu: Tập cho cháu theo các bài tập TDBS, TDVĐCB, các bài hát…của chương trình, của các khối lớp theo từng độ tuổi. (tập theo nhạc)

- Kỷ niệm ngày 3/2, Tết Nguyên Đán +Tổ chức “Lễ Hội Mừng Xuân”

- Làm ĐDDC, trang trí lớp, cải tạo môi trường học tập.

GV các lớp

 

 

BGH+Đoàn Thể

 

BGH+Đoàn thể

 

03/2020

- Tổ chức kỷ niệm 8/3 “Tổ chức thi các trò chơi dân gian”

- Các cháu múa hát - tặng hoa mẹ cô “Mừng mẹ - Mừng cô”

+ Cháu: Tập cho cháu theo các bài tập TDBS, TDVĐCB, các bài hát… của chương trình, của các khối lớp theo từng độ tuổi. (tập theo nhạc)

- Tổ chức Hội thi Hoạt động âm nhạc cấp trường.

- Làm ĐDDC, trang trí lớp, cải tạo môi trường học tập.

BGH+Đoàn Thể

 

GV

 

 

 

 

 

 

BGH+Đoàn thể

 

04/2020

+ Cháu: Tập cho cháu theo các bài tập TDBS, TDVĐCB, các bài hát… của chương trình, của các khối lớp theo từng độ tuổi. .(tập theo nhạc)

- Tổ chức cho các cháu tham quan Trường Tiểu học.

- Kỷ niệm ngày 30/4 - 1/5-19/5.

- Tổ chức Hội thi Bé khỏe-bé ngoan cấp trường

- Làm ĐDDC, trang trí lớp, cải tạo môi trường học tập.

GV

 

 

 

CQ+Đoàn Thể

 

BGH+Đoàn thể

 

05/2020

 

 

 

 

 

- Kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ

+ Cháu: Tập cho cháu theo các bài tập TDBS, TDVĐCB, các bài hát… của chương trình của các khối lớp theo từng độ tuổi. (tập theo nhạc)

- Làm ĐDDC, trang trí lớp, cải tạo môi trường học tập.

- Tập văn nghệ cho ngày tổng kết

- Tổ chức Tổng kết năm học

GV

 

 

GV

BGH+GV+Đoàn thể

 

06/2020

- Tổ chức “Tết Thiếu Nhi”

CQ+Đoàn thể

 

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

- Thành lập tổ Văn –Thể- Mỹ trong nhà trường. Triển khai nội dung kế hoạch đến 100% CB-GV-NV trong nhà trường.

- Hương dẫn GV lồng ghép nội dung giáo dục Văn -Thể- mỹ vào chương trình dạy trẻ.

- Hàng tháng hoặc ngay dịp lễ, hoạt động, tổ xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng nội dung cụ thể. Tham mưu lãnh đạo để thực hiện đạt hiệu quả.

Trên đây là kế hoạch thực hiện phong trào Văn – Thể- Mỹ trong nhà trường. Đề nghị toàn thể CB-GV-NV căn cứ kế hoạch để thực hiện đạt hiệu quả.

 

Nơi nhận :

- CB-GV-CNV (để thực hiện);

- Trang Web;

- Lưu VT, HT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT TP VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: /QĐ–MN3 Phường 3, ngày tháng năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ thực hiện Văn - Thể - Mỹ trong nhà trường

Năm học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 3

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào kế hoạch số 130/KH –MN3 ngày 19 tháng 9 năm 2019 kế hoạch thực hiện phong trào “Văn-Thể-Mỹ” trong nhà trường năm học 2019 – 2020 của trường Mầm Non 3;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2019 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ thực hiện phong trào “Văn-Thể-Mỹ” trong nhà trường năm học 2019 – 2020 gồm các Ông (Bà) có tên sau:

  1. Tổ Trưởng

Bà Tiêu Thanh Trúc Phó hiệu trưởng

  1. Tổ phó

Bà Lương Phượng Khánh Phó hiệu trưởng

Bà Tống Thị Bích Duyền CTCĐ

  1. Tổ viên (Kèm danh sách)

Điều 2. Tổ có nhiệm vụ căn cứ nội dung kế hoạch hoạt động để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Tổ trưởng tùy tình hình thực tế vào các hoạt động để phân công các tổ viên thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả đề ra.

Điều 3. BGH, các tổ chuyên môn và các ông ( bà )ở điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

  • Điều 3 (t/h);
  • Lưu VP.

Trịnh Thị Thủy

DANH SÁCH TỔ VIÊN TỔ VĂN-THỂ-MỸ NĂM HỌC 2019-2020

(Ban hành kèm theo quyết định số 131 /QĐ-MNTX1, ngày 19 tháng 9 năm 2019)

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG

GHI CHÚ

1

Lê Thị Kiều Trinh

TTCM Lá

Tổ viên

 

2

Đỗ Thị Phương

TPCM Lá

Tổ viên

 

3

Nguyễn Thị Thanh Thúy

TTCM Chồi

Tổ viên

 

4

Lê Chung Thùy Dương

TPCM Chồi

Tổ viên

 

5

Nguyễn Thị Mỹ An

TTCM M+NT

Tổ viên

 

6

Bùi Thị Lan Anh

BTCĐ

Tổ viên

 

7

Nguyễn Thị Bích Tuyền

Giáo viên

Tổ viên

 

8

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Giáo viên

Tổ viên

 

9

Trần Thị Lệ Quyên

Giáo viên

Tổ viên

 

10

Tăng Thị Cẩm Vân

Giáo viên

Tổ viên

 

11

Phan Thị Kim Mỹ

Giáo viên

Tổ viên

 

12

Lương Thị Hồng Nhung

Giáo viên

Tổ viên

 

13

Phan Thị Hồng Loan

Giáo viên

Tổ viên

 

14

Nguyễn Thị Mỹ Lan

Giáo viên

Tổ viên

 

15

Nguyễn Thị Bích Thủy

Giáo viên

Tổ viên

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Trường Mầm non 3
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 61
Tháng trước : 178
Năm 2019 : 566
Năm trước : 306
Tổng số : 910