Thursday, 17/10/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non A Phường 1
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOACH TIẾP DÂN

KẾ HOACH TIẾP DÂN NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH

TIẾP CÔNG DÂN TRONG TRƯỜNG HỌC

Năm học 2019 -2020

 

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính Phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

Căn cứ Kế hoạch số 627/KH-PGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2019-2020.

Căn cứ kế hoạch số 111 /KH-MN3 ngày 18/9/ 2019 của Trường Mầm non 3 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2019 – 2020;

Trường Mầm non 3- phường 3 xây dựng kế hoạch tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm tăng cường chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tổ chức tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường với công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và phụ huynh trong công tác tiếp công dân.

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật; hạn chế các vụ việc khiếu nại xảy ra.

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và cá nhân, phụ huynh với nhà trường.

2. Yêu cầu:

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị.

Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đóng góp tích cực và có hiệu quả vào việc hạn chế và ngăn ngừa phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Kiện toàn đội ngũ Ban giám hiệu làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức pháp luật, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật.

Tổ chức tiếp công dân chu đáo, đảm bảo các thủ tục cần thiết, tạo thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Quan tâm việc giải quyết khiếu kiện ngay từ cơ sở; hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, không để phát sinh khiến kiện đông người, kéo dài, phức tạp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1 . Tổ chức tiếp công dân:

Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa việc tổ chức tiếp công dân tại các cơ sở giáo dục ,đảm bảo yêu cẩu giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành;

Hiệu trưởng Trường Mầm non 3 có trách nhiệm phân công Ban giám hiệu tiếp công dân theo lịch vào các ngày trong tuần ở phòng BGH; lập Sổ theo dõi việc tiếp công dân theo quy định;

Hiệu trưởng Trường Mầm non 3 có trách nhiệm giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, quy định pháp luật của Nhà nước;

2. Lịch tiếp công dân:

  • Ban giám hiệu, trực tiếp tiếp công dân vào các ngày trong tuần .

Thời gian cụ thể:

1. Bà Trịnh Thị Thủy: Trực tiếp công dân – Thứ hai

2. Bà Tiêu Thanh Trúc: Trực tiếp công dân – Thứ ba – Thứ tư

3. Bà Lương Phượng Khánh: Trực tiếp công dân – Thứ năm- Thứ sáu.

- Buổi sáng: Từ 7giờ30 đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13giờ30 đến 17 giờ.

- Ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ, BGH cũng vẫn thực hiện việc tiếp công dân trong trường hợp yêu cầu khẩn thiết theo quy định. Trường hợp những nội dung cần bàn bạc cụ thể thì BGH có thể tổ chức họp đột xuất để giải quyết kịp thời.

- Trường hợp BGH đi công tác, Trưởng ban thanh tra nhân dân thay BGH giải quyết, và báo nội dung lại cho Hiệu trưởng. Trường hợp vượt quyền giải quyết thì ghi nhận vào sổ và hẹn ngày giờ cụ thể cho công dân, phụ huynh đến giải quyết .

III. Đối với công dân khi đến nơi tiếp công dân:

1.Khi đến nơi tiếp công dân, công dân có quyền:

a- Được trình bày những nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và yêu cầu được hướng dẫn, giải thích, trả lời về nội dung đã trình bày;

b- Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân;

c- Được yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ của mình khi thực hiện quyền tố cáo.

2. Khi đến nơi tiếp công dân, công dân có nghĩa vụ:

a- Phải xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc giấy mời. Nếu công dân không trực tiếp đến thì có thể ủy quyền theo quy định;

b- Phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy nơi tiếp công dân và sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân. Không có hành vi gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh nơi tiếp công dân;

c- Phải trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận nội dung đã trình bày;

d- Trường hợp có nhiều người đến nơi tiếp công dân để kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung thì phải cử đại diện để trình bày với cán bộ tiếp công dân.

IV. Đối với cán bộ tiếp công dân:

Khi làm nhiệm vụ tiếp công dân BGH phải mặc trang phục chỉnh tề, đeo thẻ công chức theo quy định. Chỉ được tiếp công dân tại phòng BGH, không tiếp tại nhà riêng hoặc địa điểm khác.

1.Khi tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân có nhiệm vụ:

a- Lắng nghe, ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi những nội dung do công dân trình bày.

b- Tiếp nhận đơn, thư và tài liệu giấy tờ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Trường Mầm non 3, xử lý đơn, thư , điện thoại theo trình tự, thủ tục và trả lời kết quả giải quyết cho công dân theo thời gian quy định.

c- Hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết những đơn, thư khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của nhà trường.

2. Khi tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân có quyền:

a- Không tiếp và nhận đơn của những trường hợp đã được kiểm tra, xem xét có Quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã trả lời đầy đủ cho đương sự.

b- Không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu (người có hơi men), tâm thần và người có hành vi gây rối trật tự.

c- Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Trường hợp công dân trình bày bằng miệng nếu thấy cần thiết thì yêu cầu viết thành văn bản và ký tên xác nhận.

V. Tổ chức thực hiện

Kế hoạch này được triển khai đến toàn thể CB-GV-NV, học sinh và phụ huynh.
Các cá nhân được giao nhiệm vụ căn cứ tình hình thực tế để đón tiếp, giải trình với công dân trong phạm vi cho phép. Nếu có khó khăn, vướng mắc cần tham mưu với Hiệu trưởng để được tư vấn kịp thời.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tiếp công dân của trường Mầm Non 3 năm học 2019-2020. Đề nghị các bộ phận, đoàn thể và cá nhân nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- CB- GV- NV (t/h);

- Trang web, bảng công khai;

- Lưu VT.

 

Trịnh Thị Thủy

 


Tác giả: Trường Mầm non 3
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 60
Tháng trước : 178
Năm 2019 : 565
Năm trước : 306
Tổng số : 909