Thursday, 17/10/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non A Phường 1
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH ĐÒA TẠO-BỒI DƯỠNG

KẾ HOẠCH ĐÒA TẠO-BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD - ĐT TPVL

TRƯỜNG MẦM NON 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: /KH-MN3 Phường 3, ngày tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Đào tạo, bồi dưỡng CB-GV-CNV Trường Mầm Non 3

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Căn cứ kế hoạch số 111/KH-MN3 ngày 18 tháng 9 năm 2019 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của trường Mầm Non 3.

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường. Trường Mầm Non 3 xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Tổng số CB-GV-CNV: 43 Nữ 41

* CBQL: 03 Nữ 03

- Trình độ chuyên môn: Đại học: 03

- Trình độ chính trị: Trung cấp: 03

* Giáo viên: 20 nữ 20

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp: 01; Cao đẳng: 02; Đại học: 17

- Trình độ chính trị: Sơ cấp: 0 Trung cấp: 02

* Nhân viên: 20 nữ 12 (biên chế 02, hợp đồng 18), trong đó:

- Kế toán: 01 (Đại học)

- Văn thư: 01 (TCHC)

- Y tế: 01 (Trung cấp)

- Bảo vệ: 02 (01 có chứng chỉ BV)

- NVPV: 11( 1/5 có chứng chỉ bồi dưỡng)

- Cấp dưỡng: 04 (4/4 có chứng chỉ nấu ăn và tập huấn kiến thức VSATTP)

II. NHIỆM VỤ:

- Quán triệt tư tưởng, nâng cao nhận thức và thường xuyên tuyên truyền, vận động, lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động vào các hoạt động cụ thể của nhà trường để từng cán bộ, giáo viên, nhân viên tự đề ra nhiệm vụ rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực, lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Quan tâm đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn và trên chuẩn, phù hợp với yêu cầu sử dụng, đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng để thực hiện chương trình GDMN và đáp ứng yêu cầu của việc triển khai đề án phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, đánh giá đúng thực chất chất lượng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non.

- Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL về quản lý nhà trường; hiểu biết, nắm vững và triển khai có hiệu quả các văn bản qui định hiện hành; quản lý công tác PCGDMNTNT; tổ chức thực hiện chương trình GDMN mới.

- Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ GV về đổi mới phương pháp, kỹ năng nghề nghiệp. Tạo điều kiện khuyến khích giáo viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm và tu dưỡng, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, phẩm chất nhà giáo để không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Tổ chức giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân gian, văn hoá xã hội cho CBQL và giáo viên để mở rộng kiến thức về các lĩnh vực văn hoá, xã hội, kinh tế, …Tổ chức các hoạt động giao lưu trong và ngoài ngành tạo điều kiện cho CBQL, giáo viên học tập, trao đổi lẫn nhau.

- Thực hiện quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non và đánh giá đội ngũ hiệu trưởng trường MN, MG theo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non đảm bảo chất lượng đội ngũ tương xứng với trình độ được đào tạo, bồi dưỡng.

- Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực về quản lý trường học, nâng cao hiểu biết các văn bản pháp quy cho CBQL trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

  • Tăng cường bồi dưỡng về chuyên môn cho các giáo viên nhóm trẻ và lớp MG để đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng ngày một nâng cao.

- Tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp trường và cấp thành phố theo công văn hướng dẫn cấp trên. Tổ chức hội thi đồ dùng dạy học cấp trường và tham gia cấp Thành phố.

- Xây dựng đội ngũ CBQL, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, đủ khả năng thực hiện chương trình GDMN. Đánh giá chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viên mầm non theo qui định và đúng thực chất.

- Nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể CB-GV-CNV của nhà trường.

- Nâng cao tinh thần đoàn kết của tập thể, tinh thần tự lực, tự cường của từng cá nhân.

III- NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC BỒ DƯỠNG:

1/ Nội dung bồi dưỡng

- Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Nội quy, quy chế, quy định của ngành, của đơn vị,...

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lí luận chính trị.

- Bồi dưỡng kiến thức về tin học, ngoại ngữ

- Bồi dưỡng các nội dung sửa đổi, bổ sung về chuyên môn, nghiệp vụ,...

- Đạo đức nhà giáo, ứng xử văn hóa trong đơn vị.

2/ Hình thức bồi dưỡng

- Tự học, tự nghiên cứu.

- Theo công văn triệu tập của cấp trên quy định.

- Theo lịch tập huấn của đơn vị.

IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU: Phấn đâu đạt:

* 100% CB-GV-CNV tự bồi dưỡng tin học (biết sử dụng và có chứng chỉ A vi tính). Khuyến kích giáo viên tự bồi dưỡng tin học nâng cao.

* 100% CB-GV-CNV quán triệt đầy đủ nghị quyết của TW, của Tỉnh Ủy, của Đảng bộ phường.

* Phấn đấu trong năm có 01 giáo viên tốt nghiệp Trung cấp lí luận chính trị.

* 100% CB-GV-CNV biết sử dụng và thiết kế giáo án điện tử phục vụ công tác giảng dạy.

* 100% CBQL và GV xây dựng kế hoạch và bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.

*100% CB-GV-NV đăng ký và thực hiện Xã hội học tập.

* 100% CB-GV-CNV (biên chế) có chứng chỉ A Ngoại ngữ. Khuyến kích giáo viên tự bồi dưỡng ngoại ngữ nâng cao.

* 100% CB-GV-NV được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.

* 100% Nhân viên nấu ăn được tập huấn kiến thức VSATTP, có chứng chỉ nhề nấu ăn.

* 100% CB-GV-CNV được tập huấn kiến thức về phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ. 100% nhân viên bảo mẫu có kiến thức chăm sóc trẻ, có kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích. 100% CB-GV-CNV được tập huấn kiến thức về cách phòng bệnh nguy hiểm cho trẻ đặc biệt là bệnh tay chân miệng.

* 100% Bảo vệ được tập huấn nghiệp vụ bảo vệ trường học theo quy định ( phải co chứng chỉ )

* Trong năm tăng tỷ lệ giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn trên chuẩn (Cao đẳng và trung cấp lên Đại học)

* 100% GV biết làm đồ dùng đồ chơi phục vụ hoạt động chăm sóc trẻ.

* 100% GV tham gia thi GV dạy giỏi các cấp đạt yêu cầu.

* 100% CB-GV-NV tự bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, tự bồi dưỡng về ứng xử văn háo trong nhà trường.

* 100% CB-GV-NV tự bồi dưỡng

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Thành lập Ban chỉ đạo đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CB-GV-NV toàn trường.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, ngân sách để có kinh phí đào tạo bồi dưỡng.

- Phối hợp với các đoàn thể, công đoàn, cho đoàn,... để giới thiệu, phân công CB-GV-NV tham gia đào tạo bồi dưỡng vừa đảm bảo công tác tại đơn vị vừa tham gia học tập đạt hiệu quả. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để CB-GV-CNV tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

- Động viên, khuyến khích, hỗ trợ kịp thời tinh thần, kinh phí cho CB-GV-CNV tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

- Liên hệ chặt chẽ với các cấp nhằm kịp thời đưa CB-GV-CNV tham gia đào tạo, bồi dưỡng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, kiến thức nuôi dạy trẻ,….

- Theo dõi, nhắc nhỡ, động viên CB-GV-CNV tham gia đầy đủ, nghiêm túc. Theo dõi kế hoạch để điều chỉnh phù hợp.

Trên đây là kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB-GV-NV trong nhà trường năm học 2019-2020. Đề nghị tất cả CB-GV-NV căn cứ kế hoạch thực hiện.

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

  • CB-GV-NV toàn trường (t/h);
  • Trang Web;
  • Lưu VT.

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT-TPVĨNH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc Lập -Tự Do - Hạnh Phúc

 

Số: /QĐ-MN3 Phường 3, ngày tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo công tác Đào tạo, bồi dưỡng CB-GV-CNV Trường Mầm Non 3 Năm học 2019 - 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 3

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào kế hoạch số 117/KH-MN3 ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Trường MN 3 1 về việc Đào tạo, bồi dưỡng CB-GV-CNV Năm học 2019 – 2020;

Căn cứ tình hình thực tế của đội ngũ trong Trường Mầm non 3 năm học 2019-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện Đào tạo, bồi dưỡng CB-GV-CNV Trường Mầm Non 3 năm học 2019-2020, gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1/ Bà Trịnh Thị Thủy Hiệu trưởng Trưởng Ban

2/ Bà Tiêu Thanh Trúc PHT Phó ban trực

3/ Bà Lương Phượng Khánh PHT Phó trưởng ban

4/ Bà Tống Thị Bích Duyền CTCĐ Phó trưởng ban

5/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan TTCM Thành viên

6/ Bà Thị Kiều Trinh TTCM Thành viên

7/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy TTCM Thành viên

8/ Bà Bùi Thị Lan Anh BTCĐ Thành viên

9/ Bà Lê Thị Ngọc Ngân TTVP Thành viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường và căn cứ nhu cầu thực tế của GV-NV tổ, bộ phận mình phụ trách để tham mưu lãnh đạo cử người đi học đúng thời điểm và đáp ứng nhu cầu.

Điều 3. BGH, các bộ phận chuyên môn, bộ phận tài chính-văn phòng nhà trường và các ông bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Trang Web;

  • Lưu VT, HT.

 

Trịnh Thị Thủy

 

 


Tác giả: Trường Mầm non 3
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 60
Tháng trước : 178
Năm 2019 : 565
Năm trước : 306
Tổng số : 909